CK Enerji Çamlıbel
Enerji Okuryazarlığı Projesi
Proje Detayı

  • Enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla başta elektrik olmak üzere enerji kaynaklarının verimli kullanılmasıyla ilgili bilincin artırılmasına ve alışkanlıklarla ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik olarak Enerji Okuryazarlığı projesini geliştirdik.

Proje Hedefleri

  • İlk öğretim okullarındaki öğrencilerin enerji verimliliği ve güvenli elektrik kapsamında bilinçlenmesinin sağlanması
  • Hane halkının ve ekonominin can damarı KOBİ’lerin elektriğin verimli kullanılması için bilgilendirilmesi, yol gösterilmesi, bu sayede ekonomiye ve enerji kaynaklarının verimli kullanımına katkıda bulunulması
  • Enerji okuryazarlığı hakkında farkındalığın ve etkinliklerin tüketime yansımasının ölçülmesi ve raporlanması

Proje Sonuçları

  • Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik ile protokol imzalanması,
  • 300 öğretmene eğiticinin eğitimi verilmesi,
  • Tüketici derneklerinin de katkıları ile 45 Soruda ‘Elektrik Tüketicisi Olmak’ isimli rehber kitapçık hazırlanması,
  • Öğrenciler için enerjinin verimli kullanılmasına dikkat çeken boyama kitabı hazırlanması,
  • Tüketim Hesaplama Modülü ve müşterilerin fatura kalemlerini daha kolay anlayabilmeleri için Şeffaf Fatura uygulamasını devreye alınması,
  • Hizmet bölgemizdeki (Sivas, Tokat, Yozgat) İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle Enerji Tasarrufu konulu resim yarışması düzenlenmesi