CK Enerji Çamlıbel

Hızlı Abone Ol

Abone olmak için bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesini imzalamanız yeterlidir.

Hızlı Abone Ol

Nasıl Abone Olabilirim

Abonelik işlemleri için iki şart vardır :

Bağlantı Anlaşmasını ve Perakende Satış Sözleşmesi imzalamak. Hizmet merkezlerimize gelerek veya online kanallarımız üzerinden abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bize Sorun

Merak ettiğiniz bir şey mi var? Bizi 7/24 Arayabilirsiniz

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ

444 90 58

Perakende Satış Sözleşmesi İçin Neler Yapmalıyım?

Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan perakende satış Şirketi (CK Enerji Çamlıbel Elektrik) ile müşteri arasında yapılan sözleşmedir.

Perakende satış sözleşmesi örneğini indirmek için tıklayın.

Perakende Satış Sözleşmesi Başvurusu ve İstenilecek Belgeler

 • Perakende satış sözleşmesi başvurusu;
 • Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
 • Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır.
 • Perakende satış sözleşmesi için başvurunun yapılma şekli;
 • Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar,

Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar, tarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ilgili birimlerine başvurulur.

Abone Grupları

1) SANAYİ ABONE GRUBU: 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı(Kapasite raporu da gereklidir.)

2) MESKEN ABONE GRUBU: Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır. Mesken abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,

Temel Bilgiler:

 • Abone veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC Kimlik No’lu)
 • DASK no veya poliçe

Gerekebilecek Belgeler:

 • Kira kontratı veya tapu (Adreste başkasının üzerine açık abonelik varsa)
 • Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (Yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
 • Muharip/Malul gazi veya şehit yakını belgesi ile ikametgah belgesi (Gazi ve şehit yakınlarımız için)

A) ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP/MALUL GAZİLER ABONE GRUBU:esken alt abone grubudur. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır.

Şehit aileleri: 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir. (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba)

Muharip/Malul Gaziler: : 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir.

3) TARIMSAL SULAMA ABONE GRUBU:Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubu kapsamındadır. Tarımsal sulama abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler:

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Yer altı suyu kanunu kapsamında D.S.İ.’den alınacak yer altı suyu kullanma izin belgesi
 • Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınan yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belge

4) TİCARETHANE ABONE GRUBU: Yukarıda belirtilen diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.

Ticarethane abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Abone veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC Kimlik Nolu)
 • Vergi levhası (Vergi no, vergi dairesi, ticaret ünvanı)
 • Ticaret sicil no ve ticaret sicil memurluğunun adı
 • İmza sirküleri (imza sirkülerinde belirtilmiş ise şirket kaşesi)

Aboneliğinize Göre Gerekebilecek Belgeler:

 • Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (Yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
 • Kira kontratı veya tapu (Adreste başkasının üzerine aktif abonelik varsa)
 • DASK no veya poliçe (Binada mesken varsa)

Geçerli Tarife Bilgileri

Geçerli tarife bilgileri için tıklayınız.

Anlaşmalı Ödeme Noktaları

Anlaşmalı ödeme noktalarımızı görüntülemek için tıklayınız.